நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் – தமிழீழ விடுதலைப் போராட்டத்தின் ஒரு வரலாற்றுத் திருப்புமுனை!!!


tgte-150x150வணக்கம். நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் வரலாற்று  முக்கியத்துவம்  வாய்ந்த   முதலாவது அமைச்சரவையின் வெற்றிகரமான  உருவாக்கத்திற்கு  அதன் உறுப்பினர்களுள் ஒருவனாகிய ஜெயசங்கர் முருகையா ஆகிய நான் என்னுடைய  நல்வாழ்த்துக்களை  மிகவும் பெருமையுடனும், மகிழ்ச்சியுடனும்   உங்கள் அனைவருக்கும்  முதற்கண் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மேலும் »

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: